MAILPlus Data Hosting

navigace

Antispam a Antivir

Součástí služby MAILPlus Exchange je Barracuda SPAM & VIRUS Firewall. K ostatním e-mailovým službám je toto řešení poskytováno za poplatek.

Bezpečnost připojení

MAILPlus Exchange plně podporuje 128-bitové šifrování pomocí HTTPs s aplikací Outlook 2010 a Outlook WebApp (OWA). Outlook a OWA také podporují certifikáty x.509v3 pro ověření Vašich citlivých zpráv. 

Uložení dat a zálohování

Ukládání dat je zajištěno pomocí diskových polí. Data se denně zálohují do centrálního zálohovacího úložiště mimo vlastní poštovní systém. Zálohování poštovních schránek probíhá denně v nočních hodinách.

Pro případ živelné pohromy máme k dispozici záložní servery. Sekundární zálohy ukládáme pro případné obnovení dat mimo budovu s technologickou částí služby.

Dostupnost služby

  • Připojení do sítě Internet rychlostí 5 Gbps (3 x 1 Gbps transit, 2 x 1 Gbps NIX.CZ)
  • Zálohované napájení pomocí UPS, DIESEL generátoru
  • Dva vysokonapěťové okruhy napájení (2 nezávislé městské části)
  • Plně klimatizované prostory

Děláme vše pro maximální kvalitu a dostupnost naší služby.

nahoru