MAILPlus Data Hosting

navigace

Na obrazovce se objeví Upozornění. Zvolte Spustit.

Nahlašte našemu technikovi nebo obchodníkovi ID. Viz červená šipka.

Přístup technika k Vašemu počítači můžete kdykoliv přerušit v pravém dolním rohu Vašeho monitorunebo klikem na "Cancel" ve výše uvedném okně.

Pro vzdálený přístup využíváme software TeamViewer.

nahoru