Komplexni posta

Komplexní poštou v pojetí MAILPlus rozumíme kombinaci technologií přístupu k mailu v rámci vlastní domény.
Jedná se o efektivní využití možností, které jsou dostupné zájemcům o pokrytí jejich potřeb elektronické komunikace.


Služba se není zaměřena jednostranně, ale naopak s její pomocí lze pokrýt celé spektrum potřeb. Od jednoduché komunikace pomocí protokolu POP3 až po synchronizaci se serverem Exchange.
Takto lze dosáhnout velice příznivého ekonomického poměru cena - výkon.
Představme si fiktivní výrobí firmu:
Komunikuje se zákazníky a zároveň vyrábí a vede sklad. Několik obchodníků nutně potřebuje obsáhnout složitou obchodní komunikaci včetně sdíleného kalendáře.
Naopak výroba a sklad komunikuje převážně interně a na operativním úrovni.
Interní účty početně převažují nad obchodníky a managery.
Vše by se dalo vyřešit nasazením prémiovými účty a všichni by mohli být spokojení, či naoopak veškerá komunikace by mohla probíhat na základí úrovni.
V prvním případě by došlo ke zbytečnému plýtvání prostředky na místech kde ani nebudou využity.
V druhém případě by potřební přicházeli o možnosti, které by nejen ulehčovaly práci, ale o prostředky, které svým nasazením zásadně ovlivńují produktivitu práce.


MAILPlus komplexní poštou nabízí rozumné využití vynaložených prostředků.

Novinky

  • Skype for Business nahrazen Teams

    Microsoft se rozhodl nahradit Skype for bussiness službou Microsoft Teams. Skype for bussiness...

  • Microsoft 365

    Office 365 se změnilo na Microsoft 365. Do budoucna budou všechny produkty , které nesly označení...

Tipy

Outlook

Poštovní aplikace v mobilním telefonu bývají často součástí jeho operačního systému. Ať už jde o Android nebo iOS u telefonů firmy Apple. Outlook mobile je aplikace vyvinutá Microsoftem a poskytuje plnou integraci do prostředí jeho cloudových služeb. Tuto výhodu pocítí nejvíce uživatelé poštovních a kalendářových služeb serveru Exchange. Integrace do aplikace Teams je samozřejmostí.

MAILPlus - podpora

Microsoft365MSDotNETPHPMSAzureMSPartner

vaše výhoda - MAILPlus

Naše zákazníky známe a poznáváme. Nasloucháme jejich požadavkům. Jako Silver Microsoft partner dokážeme nabídnout stabilní zázemí silné společnosti, díky vlastním bohatým dlouholetým zkušenostem.

Kontakt

V obchodních záležitostech nás kontaktujte e-mailem na adrese

prodej@mailplus.cz

Ostatní kontakty zde